Galibi Natuur Reservaat

Het Galibi Natuur Reservaat, aan de noordoostelijke kust van Suriname, ligt het meest aantrekkelijke leg strand voor de zeeschildpadden van de West - Atlantische regio, bekend om hun grote populaties van de reuze Lederschildpad en de kleinere Olijf groene soepschildpad.


Prijs 2 dagen p.p. € 185.-


3 dagen p.p. € 220.-

 

Tour informatie

Galibi is over het algemeen de naam van 2 Caraïben dorpen gelegen aan de kust met Frans-Guyana; Langamankondre en Christiaankondre. Het duurt zo’n 4 uur om de dorpen te bereiken. U reist eerst per bus naar Albina, gelegen aan de Marowijne rivier, waar u overstapt in een boot en in een uurtje naar Galibi vaart. Het Galibi Natuur Reservaat houdt zich bezig met behoudt en bescherming van de legstranden van de zeeschildpadden. Het gebied ligt tussen de Atlantische Oceaan en de Marowijne rivier, bij de grens met Frans-Guyana. Zeeschildpadden nesten zich het liefst op de zandstranden die langs de continu veranderende kust van Suriname en de andere Guyana’s voorkomen. Doordat de zandstranden op Galibi erg stabiel en stevig zijn, zorgt dat voor een effectievere bescherming van de zeeschildpadden en hun nesten.

Het reservaat houdt zich ook bezig met de bescherming en het behoud van een vrij recent stukje achterland, bestaande uit verschillende zwampen, zandritsen, lagunes en mangrove soorten. In de lagunes en op de wadden komen er uitzonderlijke vogelsoorten voor, zoals de verschillende soorten reigers en de alom bekende rode ibis.

De grootste attractie van Galibi is eigenlijk hun wilde kust, welke uitstekend geschikt is voor de landbouw en ook voor de dieren die daar leven. Het is een veilige plek voor de schildpadden om te nesten en verder is het er uitermate geschikt voor onderzoek naar deze spectaculaire en bedreigde zeeschildpadden.Permanente onderzoeksfaciliteiten op Galibi Op Galibi zijn er speciale faciliteiten voor onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de zeeschildpadden, trekkende vogels en de ecosystemen van de kust daar. STINASU biedt op Galibi permanente faciliteiten langs de Surinaamse kust. De voornaamst faciliteiten zijn gevestigd op de Babunsanti strand. Dit zijn de ruime Warana lodge (toeristen) en de Babunsanti lodge (onderzoekers). Verder zijn er enkele bungalows voor de leiding en andere medewerkers. De Warana lodge is ook beschikbaar voor bezoekende onderzoekers. Behalve de Babunsanti lodge, is er ook een andere lodge gelegen op het Samsambo strand, die uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden bestemd is.  Beide stranden zijn onderzoeksvelden van de Dutch Biotopic Foundation. Zij houdt zich bezig met studies over de natuurlijke voortplanting en het migratiegedrag van de zeeschildpadden.

De US Oceanic Society is ook bezig met onderzoeksactiviteiten op het Babunsanti strand. Deze onderzoeksvelden zijn permanent afgebakend De Stichting Natuur Behoud Suriname (STINASU) onderhandelt eerst over het contract (met de bezoekende onderzoekers) waarbij er voorwaardelijke toegang is tot bepaalde gebieden (het Babunsanti gebied) en waarvoor er op dag basis “een Access fee “ in rekening worden gebracht voor de onderzoekers die daar aanwezig zijn. Het ondertekend contract heeft de functie van een onderzoeksvergunning. De te betalen “access fees” houden o.a. in verblijf en andere diensten waarvoor er tarieven zijn opgegeven. Diensten welke niet zijn opgenomen in het contract kunnen apart worden verrekend.Internationaal gezien heeft Suriname belangrijke stranden voor de volgende soorten schildpadden:

The Leatherback ( Dermochelys coriacea);
The Green turtle (Chelonia mydas);
The Olive Ridley (Lepidochelys olivacea) en
The Hawksbill (Eretmochelys imbricate).

De gebieden waar wordt genest zijn voornamelijk op 2 plaatsen te vinden: de stranden langs de monding van de Marowijne rivier, in en rondom het Galibi Natuur Reservaat, en de stranden tussen de Marowijne en de Suriname rivier die zich aan de Oceaan bevinden.

Door erosie aan de oostkust en aanwas aan de westelijke zijde, verplaatsen de stranden zich om de 35 jaar steeds in westelijke richting. Dit geeft aan dat onze stranden niet standvastig zijn, waardoor we geen permanente controleposten hebben; ze worden na bepaalde tijd afgebroken en verplaatst.

Door de uitgestrektheid van de legstranden is het alleen per boot mogelijk deze te bereiken. Bij gebrek aan de nodige middelen en materialen is het personeel genoodzaakt te voet te patrouilleren en heel primitief te wonen. Dit alles is van grote invloed op de gehele operatie en werkzaamheden.

Suriname is zich bewust van de bedreigde status van deze schildpadden en heeft om redenen van natuurbehoud 2 grote gebieden waar deze schildpadden voornamelijk nesten, officieel te erkennen als een Natuur Reservaat. Dit zijn het Wia Wia Reservaat (1966) en het Galibi Natuur Reservaat (1969).

Daarvoor had Suriname al in 1954 de Game Law mede ondertekend, wat inhoudt dat alle zeeschildpaddensoorten die in Suriname nestelen, door de wet beschermde diersoorten zijn . Doordat de stranden zich in een periode van 35 jaar volledig verplaatsen, liggen de legstranden in het Wia Wia Natuur Reservaat zich nu ongelukkigerwijs volledig buiten het reservaat.

Sinds 1964 is Suriname gestart met intensief onderzoek en heeft zij een actief behoudsplan voor de zeeschildpadden met als doel deze, met uitsterving bedreigde diersoorten en hun nesten, volledig te beschermen in de Natuur Reservaten.

Dit plan behelst ook het dagelijks tellen van de nesten van elke soort, verplaatsen van bedreigde nesten (z.g.”doomed nest”), optimale surveillance op de stranden en het verlenen van educatieve / informatieve diensten aan de samenleving toe betreffende de zeeschildpadden. Deze activiteiten zijn nog steeds gaande.